41 Ostres d’arcade la unitat                        3.20

      OSTRAS DE ARCADE LA UNIDAD

42 Gambes D’Arenys a la planxa             33.00

      GAMBAS DE ARENYS A LA PLANCHA

43 Escamarlans a la planxa                     25.30

      CIGALAS A LA PLANCHA

44 Llamantol es Kg.                                  45.10

      BOGAVANTE EL KG.

45 Mariscada                                            27.50

     MARISCADA

 

PREUS I.V.A. INCLOS